Tarafsızlık Taahhüdü

Ares Belgelendirme, yaptığı sınavlar ve aldığı belgelendirme kararlarında tamamen bağımsızdır ve belgelendirme faaliyetlerini, tüm ilgili taraflardan bağımsız olarak yerine getirecektir.

Ares Belgelendirme

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, mevzuat ve yükümlülüklere uyacağını,
 • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere, tarafsızlık ve gizlilik içinde, hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunacağını ve adil olacağını,
 • Personel belgelendirme faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işleteceğini,
 • MYK mevzuatı ve ISO/IEC 17024 standardının gereklerini karşılayan bir personel belgelendirme sistemi sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vereceğini,
 • Belgelendirme personelinin ücretlerinin yaptıkları sınav ve karardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermeyeceğini,
 • Belgelendirme personeline ticari, mali ve diğer her hangi bir konuda baskı yapmayacağını ve etki altında bırakmayacağını, dışarıdan gelebilecek baskıları önleyeceğini ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendireceğini,
 • Kendi faaliyetlerinden, ilgili taraflardan, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklanan,
 • tarafsızlığa ilişkin tehditleri sürekli belirleyeceğini, bunların etkilerini ortadan kaldıracağını veya en aza indirmek için gerekli faaliyetleri yapacağını,
 • Belirli bir eğitimin alınması durumunda belgelendirmenin daha basit, kolay veya ucuz olacağını ifade veya ima etmeyeceğini,
 • Eğitim verilen alanda belgelendirme hizmeti sunulmayacağını
 • Eğitim hizmeti verilen kişilere belgelendirme hizmeti verirken öncelik verilmeyeceğini,
 • Reklam ve kamuya sağlanan bilgilerin yanıltıcı olmaması ve doğru olması için tüm tedbirleri alacağını,
 • Kendisinin ve personelinin kusurundan kaynaklanan, müşteri ve üçüncü taraf zararlarını tazmin edeceğini,
 • Personel belgelendirme faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin edeceğini, tüm
 • belgelendirme personelinin kalite politikasını benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli
 • faaliyetleri yerine getireceğini,
 • Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izleyeceğini, müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşteri bilgilerini aktarmayacağını
 • Değerlendirme metodolojisinin geçerli ve güvenilir olacak ve herhangi bir kişiyi veya grubu diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirmemesini garanti altına almayı, değerlendirmeyi açık, adil ve önyargıdan uzak şekilde gerçekleştirmeyi,
 • Belgelendirme için gerekli teknik şartlar belirlemeyi ve başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesini
 • sağlamayı, reklam ve kamuya sağlanan bilgilerin doğru olması, yanıltıcı olmaması için tüm tedbirleri almayı,
 • Hizmetlere ulaşma imkânının, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmamasını garanti altına almayı, herkesin hizmetlere eşit olarak ulaşabilmesini sağlamayı, beyan ve taahhüt eder.

15.09.2021
Şirket Müdürü
Baki KORKMAZ