Kalite Politikamız

Vizyonumuz
Tarafsız ve güvenilir bir personel belgelendirme kuruluşu olmak.

Misyonumuz
Yasal mevzuat ve ilgili standartları en etkin şekilde uygulayarak personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Şirket Kalite Politikası

  • Personel belgelendirme faaliyetlerini, MYK mevzuatı ve ISO/IEC 17024:2012 standardına uygun yapmak ve tüm ilgili taraflara eşit bir şekilde sunmak,
  • Tüm hizmetlerimizde, etik kurallara uyarak, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak, güvenilir bir kurum olmak,
  • Hizmet sunan personellerimizin, kararlarını etkileyebilecek herhangi bir iç veya dış etkiye maruz kalmaması için gerekli önlemleri almak,
  • Yasal mevzuatlar ve personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili gelişme ve değişiklikleri takip etmek, uygulamak ve ilgili tarafları haberdar etmek,
  • Tam zamanında, hatasız ve güvenilir hizmetler sunmak için, personelimizi eğiterek, Kalite Yönetim Sistemimizin anlaşılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi ilke edinmek,

15.09.2021
Şirket Müdürü
Baki KORKMAZ