Kalite Politikamız

Vizyonumuz
Tarafsız ve güvenilir bir personel belgelendirme kuruluşu olmak.
Misyonumuz
Yasal mevzuat ve ilgili standartları en etkin şekilde uygulayarak personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Kalite Politikası
Personel belgelendirme faaliyetlerini, MYK mevzuatı ve ISO/IEC 17024:2012 standardına uygun yapmak ve tüm ilgili taraflara eşit bir şekilde sunmak.
Tüm hizmetlerimizde, etik kurallara uyarak, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak, güvenilir bir kurum olmak. Hizmet sunan personellerimizin, kararlarını etkileyebilecek herhangi bir iç veya dış etkiye maruz kalmaması için gerekli önlemleri almak, Yasal mevzuatlar ve personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili gelişme ve değişiklikleri takip etmek, uygulamak ve ilgili tarafları haberdar etmek.
Tam zamanında, hatasız ve güvenilir hizmetler sunmak için, personelimizi eğiterek, Kalite Yönetim Sistemimizin anlaşılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi ilke edinmek.

15.09.2021
Şirket Müdürü
Baki KORKMAZ